Kurs euro 4,1749

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

  1. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z dnia 29.12.15, poz. 2254);
  2. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29.12.15, poz. 2263).

Ww. rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 wartość 1 euro wynosi:   4,1749 zł