Terminy komasacji

KOMUNIKAT REKTORA Z DNIA 05.01.2017 W SPRAWIE WYZNACZENIA TERMINÓW KOMASACJI NA ROK 2017

 

wersja PDF <pobierz tutaj>