Konserwacje p.poż

Informujemy, iż w dniu 28.05.2012 r. została podpisana umowa na świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji, napraw sprzętu gaśniczego, agregatów gaśniczych i aparatów powietrznych należących do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na okres od dnia 01.06.2012 do dnia 31.05.2015 r., którą zamieszczamy poniżej wraz z załącznikami: Umowa ZP/A/ATG/164/2012 wraz z załącznikami <kliknij tutaj>