Odczynniki

Pismo okólne Kanclerza Nr 5 z dn. 12.06.2017 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie na okres 12 miesięcy


Informujemy, iż w dniu 21.06.2016 r. została podpisana umowa na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie i od dnia dzisiejszego zakupu odczynników chemicznych należy dokonywać w oparciu o umowę nr ZP/A/AZP/100/2016 zawartą z Firmą "HAARTIM" Anna Monika Janachowska z siedzibą przy al. Piastów 42, 71-065 Szczecin. 

Zakupy można realizować jedynie z załączonego Wykazu asortymentu odczynników, po cenach jednostkowych wskazanych w przedmiotowym wykazie.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczelnią ze strony Wykonawcy jest Pani Anna Tecłaf-Przyłuska tel. 91 449 42 67, fax: 091 449 42 68, e-mail: szczecin@haartim.com.pl

Dokonania zakupów odczynników chemicznych nie objętych zakresem rzeczowym przeprowadzonej procedury i nie wymienionych w załączonym wykazie asortymentu – zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 22 z dn. 08.01.2009 r. w spr. dotyczących zamówień publicznych w ZUT – będzie można dokonać jedynie po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie zamówienia wspólnego do DZP i uzyskaniu zgody Rektora na zakup z wyłączeniem zamówień publicznych (wspomniany wniosek należy złożyć przed dokonaniem zamówienia).


Pismo okólne Kanclerza Nr 4/2015 z dn. 26.06.2015 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostaw odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie na okres 12 miesięcy

Informujemy, iż w dniu 08.04.2014 r. została podpisana umowa na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie i od dnia dzisiejszego zakupu odczynników chemicznych należy dokonywać w oparciu o umowę nr ZP/A/AZP/174/2014 zawartą z Firmą "HAARTIM" Anna Monika Janachowska z siedzibą przy al. Piastów 42, 71-065 Szczecin. 

Zakupy można realizować jedynie z załączonego Wykazu asortymentu odczynników, po cenach jednostkowych wskazanych w przedmiotowym wykazie. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczelnią ze strony Wykonawcy jest Pani Anna Tecłaf-Przyłuska tel. 91 449 42 67, fax: 091 449 42 68, e-mail: szczecin@haartim.com.pl

Dokonania zakupów odczynników chemicznych nie objętych zakresem rzeczowym przeprowadzonej procedury i nie wymienionych w załączonym wykazie asortymentu – zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 22 z dn. 08.01.2009 r. w spr. dotyczących zamówień publicznych w ZUT – będzie można dokonać jedynie po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie zamówienia wspólnego do DZP i uzyskaniu zgody Rektora na zakup z wyłączeniem zamówień publicznych (wspomniany wniosek należy złożyć przed dokonaniem zamówienia).

Pismo okólne Kanclerza Nr 2/2014 z dn. 16.01.2014 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostaw odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie na okres 12 miesięcy