Sprzęt komputerowy

Nie wniesienie wniosku o udzielenie zamówienia wspólnego i prawidłowo sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia do DZP w wyznaczonych terminach może skutkować nie ujęciem zapotrzebowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywającego się po wyznaczonych terminach komasacji (wniesiony po terminie wniosek może zostać ujęty dopiero w następnym terminie komasacji).  

  1. Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego
  2. Przykładowe opisy przedmiotów zamówienia:

Uwaga! Przy zakupie oprogramowania Microsoft w ramach licencji zbiorowej (Academic Open) dostawca powinien dostarczyć numer licencji i numer autoryzacji (na fakturze, protokole przekazania lub na   potwierdzeniu zakupu - Microsoft Open License Purchase Order Confirmation).  Po otrzymaniu w/w numerów należy wypełnić formularz na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki w celu uzyskania pakietu i klucza instalacyjnego zakupionego oprogramowania.