Tusze, tonery

Informujemy, iż  w dniu 17.12.2015 r. została podpisana druga umowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie (na asortyment nie ujęty w poprzednim przetargu) i od dnia dzisiejszego zakupu materiałów eksploatacyjnych należy dokonywać w oparciu o umowę nr ZP/A/ATG/123/2015 (kliknij tutaj) zawartą z Wykonawcą: MAK Sp. z o.o. ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń oraz umowę ZP/A/ATG/123/II/2015 (kliknij tutaj) zawartą z tym samym Wykonawcą

Zakupy można realizować jednynie z Wykazu asortymentu materiałów eksploatacyjnych (kliknij tutaj), oraz z Wykazu asortymentu materiałów eksploatacyjnych z drugiego przetargu (kliknij tutaj) - po cenach jednostkowych wskazanych w przedmiotowych wykazach. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczelnią ze strony Wykonawcy jest Pan Patryk Melerski tel. 056 66 07 827, fax: 056 66 07 815, e-mail: p.melerski@mak.com.pl

 

 Informujemy, iż  w dniu 30.06.2015 r. została podpisana umowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie i od dnia dzisiejszego zakupu materiałów eksploatacyjnych należy dokonywać w oparciu o umowę nr ZP/A/ATG/123/2015 (kliknij tutaj) zawartą z Wykonawcą: MAK Sp. z o.o. ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń

Zakupy można realizować jedynie z Wykazu asortymentu materiałów eksploatacyjnych (kliknij tutaj), po cenach jednostkowych wskazanych w przedmiotowym wykazie. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczelnią ze strony Wykonawcy jest Pan Patryk Melerski tel. 056 66 07 827, fax: 056 66 07 815, e-mail: p.melerski@mak.com.pl

Dokonania zakupów materiałów eksploatacyjnych nie objętych zakresem rzeczowym przeprowadzonej procedury i nie wymienionych w załączonym wykazie asortymentu – zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 22 z dn. 08.01.2009 r. w spr. dotyczących zamówień publicznych w ZUT – będzie można dokonać jedynie po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie zamówienia wspólnego do DZP i uzyskaniu zgody Rektora na zakup z wyłączeniem zamówień publicznych (wspomniany wniosek należy złożyć przed dokonaniem zamówienia). 

 

 

 

Informujemy,iż  w dniu 19.12.2011 r. została podpisana umowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w tym tuszy, tonerów i taśm dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie i od dnia dzisiejszego zakupu materiałów eksploatacyjnych należy dokonywać w oparciu o umowę nr ZP/A/AEG/1123/2010 (kliknij tutaj) zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "RAKPOL" Władysław Wojciech Rak Sp. J. z siedzibą w Szczecine przy ul. Sikorskiego 31

Zakupy można realizować jedynie z Wykazu asortymentu materiałów eksploatacyjnych (kliknij tutaj), po cenach jednostkowych wskazanych w przedmiotowym wykazie. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczelnią ze strony Wykonawcy jest Pan Dariusz Rak tel. 91 449 41 19, fax: 091 48 49 170, e-mail: hurtownia@rakpol.pl

Dokonania zakupów materiałów eksploatacyjnych nie objętych zakresem rzeczowym przeprowadzonej procedury i nie wymienionych w załączonym wykazie asortymentu – zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 22 z dn. 08.01.2009 r. w spr. dotyczących zamówień publicznych w ZUT – będzie można dokonać jedynie po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie zamówienia wspólnego do DZP i uzyskaniu zgody Rektora na zakup z wyłączeniem zamówień publicznych (wspomniany wniosek należy złożyć przed dokonaniem zamówienia).