Usługi pocztowe

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu i zawartej w oparciu o jego wyniki umowy nr ID 297809/P od dnia 02-03-2015 r. usługi pocztowe w zakresie wysyłanie przesyłek krajowych i zagranicznych o wadze do 2000g oraz usługi kurierskie (z wyłączeniem miejskich na terenie Szczecina i zagranicznych) o wadze do 15kg wykonywać będzie dla Państwa wyłącznie Poczta Polska S.A.

Zasady wysyłania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych o wadze do 2000g nie uległy zmianie. Uzyskane w przetargu ceny jednostkowe tych przesyłek są do wglądu w Kancelarii Głównej.

Nadawanie przesyłek kurierskich odbywać się może wyłącznie poprzez firmę kurierską POCZTEX Kurier Poczty Polskiej.

  • Odbiór przesyłek kurierskich odbywać się będzie w Państwa jednostkach
    na każdorazowe wezwanie kuriera jeżeli będzie realizowane do godz. 15.00.
  • Po godzinie 15.00 nadawanie przesyłek kurierskich odbywać się będzie mogło tylko osobiście w punkcie pocztowych przy ul Dworcowej 20 (wejście jak do Urzędu Pocztowego), nie później jednak niż do godziny 20.00. Przesyłki kurierskie zostaną nadane w tym samym dniu jeżeli dostarczone zostaną do godziny 17.00.

Faktura za usługi kurierskie będzie wystawiana raz w miesiącu, zbiorczo na dany obiekt w którym jednostka ma swoją siedzibę. Zostanie ona skierowana do Państwa celem wskazania środków z których zostanie sfinansowana dana usługa.

 Zamawianie kuriera:

  • Telefonicznie na nr telefonu: 804-104-104
  • Poprzez złożenie zamówienia na stronie Poczty Polskiej S.A. – www.pocztex.pl  (pn. „Zamów kuriera”)

Nadając przesyłkę kurierską przez kuriera lub osobiście w punkcie pocztowym należy bezwzględnie podać nazwisko, imię, nr telefonu oraz nazwę jednostki organizacyjnej która korzysta z ww. usługi kurierskiej oraz zadbać o fakt umieszczenia podanych danych na liście przewozowym.

Szczegóły dotyczące wykonywania usług pocztowych na podstawie ww. umowy z Pocztą Polską, w tym termin jej obowiązywania zostają zawiera zamieszczona na stronie internetowej umowa wraz z częścią oferty przetargowej Poczty Polskiej S.A., na której podane są rodzaje przesyłek kurierskich objętych umową oraz ich ceny (w tym wysokość opłaty dodatkowej, jeżeli zawartość tych przesyłek stanowić będą rzeczy szklane lub wymagające dodatkowego zabezpieczenia czy zachowania dodatkowej ostrożności przed uszkodzeniem podczas przemieszczania przesyłki. Poniżej zamieszcza się również wykaz z adresami miejsc na terenie ZUT, gdzie kurier będzie odbierał przesyłki. Niezbędne informacje można również uzyskać w Kancelarii Głównej pod numerem telefonu: 41-22  lub 49-63