Wywóz odpadów

W dniu 30 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa na świadczenie usług wywozu odpadów z obiektów ZUT w okresie od 1maja 2010 r. do 31 marca 2013 r. z następującymi wykonawcami:

  1. TOMPOL Tomasz Franecki, 71-211 Szczecin, ul. Szeroka 17 obejmująca następujący zakres świadczenia  <kliknij tutaj> - osoba do konataktu ze strony wykonawcy: Tomasz Franecki tel. (091) 48 59 097

     

  2. Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Grabowiecki ul. Niekładzka 4,4A 72-300 Gryfice obejmująca następujący zakres świadczenia <kliknij tutaj>

     

  3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna obejmująca następujący zakres świadczenia <kliknij tutaj>