Dostawy

Ogłoszenia o przetargach na DOSTAWY:

Znak sprawy

Nazwa przetargu

Data wszczęcia postępowania

ZP/WBiA/KIS/676/41/2018
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej do pracy w technice płomieniowej

06.12.2018 r.

ZP/SK/V/B/2018/39/2018
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja V/B/2018

04.12.2018 r.

ZP/SK/V/C/2018/38/2018
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania edycja VC

04.12.2018 r.

ZP/ZP/WTiICh/KFN/456/36/2018
Dostawa analizatora do szybkiego pomiaru obszaru powierzchniowego mikro i mezo-porów

15.11.2018 r.

ZP/WIMiM/ITM/335/2018/35/2018
Dostawa modułów sprzętowych do systemów sterowania maszyn CNC/PLC.

09.11.2018 r.

ZP/SK/V/A/2018/34/2018
Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania

09.11.2018 r.

ZP/ZP/WTiICh/ITChO/537/33/2018
Dostawa zestawu urządzeń do badania i charakterystyki właściwości powierzchniowych materiałów oraz analizatora elementarnego do analizy zawartości pierwiastków C, H, N, S, O

08.11.2018 r.

ZP/BG/Z/540/2018/P/32/2018
Dostawa, w prenumeracie na rok 2019, dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowych

08.11.2018 r.

ZP/WKŚiR/KEOiKŚ/521/2018/31/2018
Dostawa analizatora elementarnego CNS

08.11.2018 r.

ZP/WKŚiR/KA/421/30/2018
Dostawa komory klimatycznej wzrostu roślin - fitotronu

31.10.2018 r.

ZP/S/OS/499/2018/29/2018
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z montażem

29.10.2018 r.

ZP/WIMiM/ITM/332/2018/28/2018
Dostawa systemu identyfikacji błędów maszyn wielkogabarytowych – interferometr śledzący.

26.10.2018 r.

ZP/WIMiM/ITM/336/2018/27/2018
Dostawa pakietu środowiska oprogramowania naukowo-technicznego z licencją komercyjną

25.10.2018 r.

ZP/UCI/435/2018/26/2018
Na dostawę rocznej subskrypcji usługi Produktu Ms Office 365 Proplus (lub równoważnej) dla pracowników i studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego W Szczecinie

11.10.2018 r.

ZP/SK/IV/2018/25/2018
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IV 2018

27.09.2018 r.

ZP/WIMiM/ITM/333/2018/24/2018
Na dostawę aparatury metrologicznej (pomiarowej), składającej się z analizatora sygnałów, kompatybilnego z tym analizatorem oprogramowania i wyposażenia dodatkowego

25.09.2018 r.

ZP/WIMiM/IIM/ZS/329/2018/23/2018
Dostawa systemu symulacji cykli termiczno – odkształceniowych procesów spawania.

25.09.2018 r.

ZP/UCI-WI/314/19/2018
Dostawa pamięci masowej i serwerów sieciowych na potrzeby UCI i WI ZUT w Szczecinie

19.07.2018 r.

ZP/WBiA/18/2018
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem.

19.07.2018 r.

ZP/SK/III/2018/15/2018
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja III 2018

26.06.2018 r.

ZP/A/ATG/276/16/2018
Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZUT w Szczecinie

25.06.2018 r.

ZP/A/AZP/167/2018/13/2018
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem.

30.05.2018 r.

ZP/WIMiM/KEPS/138/2018/11/2018
Dostawa hamowni podwoziowej na potrzeby Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych ZUT w Szczecinie

04.05.2018 r.

ZP/SK/II/2018/10/2018
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja II

24.04.2018 r.

ZP/A/ATG/98/2018/7/2018
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

13.04.2018 r.

ZP/WKSiR/RSD/61/2018/P/4/2018
Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku

09.03.2018 r.

ZP/SK/I/2018/3/2018
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja I 2018

16.02.2018 r.

ZP/A/ATG/471/17/1/2018
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecine

15.01.2018 r.

ZP/A/AZP/577/2017/24/2017
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

22.12.2017 r.

ZP/SK/VI/2017/23/2017
Dostawa urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania VI Edycja 2017

21.12.2017 r.

ZP/A/ATG/361/2017/22/2017
Dostawa środków czystości dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

19.12.2017 r.

ZP/BG/Z/496/2017/P/21/2017
Zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci dzienników i czasopism wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2018 r.

06.12.2017 r.

ZP/SK/V/2017/20/2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - edycja V

21.11.2017 r.

ZP/BG/Z/495/2017/P/19/2017
Dostawa, w prenumeracie na rok 2018, dzienników, czasopism i innych pochodzących od wydawców krajowych

03.11.2017 r.

ZP/A/ATG/429/18/2017
Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZUT w Szczecinie

11.10.2017 r.

ZP/SK/IV/2017/17/2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - edycja IV

26.09.2017 r.

ZP/WBiA/15/2017
Dostawa mebli do wyposażenia biblioteki dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie

31.08.2017 r.

ZP/WTiICH/IICHiPOŚ/PZJP/399/P/14/2017
Dostawa olfaktometru dynamicznego z wyposażeniem

23.08.2017 r.

ZP/WBiHZ/210/13/2017
Dostawa i montaż mebli biurowych i siedzisk dla WBiHZ (Campus nr 2 – zadanie nr 3) ZUT w Szczecinie

12.07.2017 r.

ZP/SK/III/2017/12/2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja III 2017

12.07.2017 r.

ZP/S/OS/211/2017/11/2017
Dostawa mebli dla Osiedla Studenckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie wraz z montażem

07.07.2017 r.

ZP/SK/II/2017/8/2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja II 2017

09.05.2017 r.

ZP/WBiHZ/41/2017/7/2017
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz wyposażenia meblowego dla WBiHZ (Campus nr 2) ZUT w Szczecinie

13.04.2017 r.

ZP/SK/I/2017/4/2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania I Edycja 2017

20.02.2017 r.

ZP/WTiICH/ITChNiIŚ/3/2017
Dostawa analizatora potencjału zeta dla próbek stałych z wyposażeniem dla WTiICh ITChNiIŚ ZUT w Szczecinie

08.02.2017 r.

ZP/A/AZP/521/16/2/2017
Dostawa gazów specjalnych, technicznych i dzierżawa butli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie

18.01.2017 r.

ZP/SK/VI-II/2017/1/2017
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania VI-II Edycja 2017

04.01.2017 r.

ZP/WNoŻiR/449/24/2016
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej. Znak sprawy ZP/WNoŻiR/449/2016

28.11.2016 r.

ZP/SK/VI/2016/23/2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - edycja VI

28.11.2016 r.

ZP/BG/Z/403/2016/P/22/2016
Dostawa w prenumeracie na rok 2017 dzienników, czasopism i innych, pochodzących od wydawców krajowych

08.11.2016 r.

ZP/II/A/ATG/131/2016/21/2016
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

04.11.2016 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/361/2016/20/2016
Dostawa aparatu do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej

04.11.2016 r.

ZP/O/UCI/385/19/2016
Dostawa urządzeń sieciowych dla ZUT w Szczecinie

14.10.2016 r.

ZP/SK/V-II/2016/18/2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania edycja V-II (postępowanie powtórzone)

07.10.2016 r.

ZP/SK/V/2016/17/2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja V 2016

19.09.2016 r.

ZP/A/ATG/247/16/16/2016
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla ZUT w Szczecinie.

27.07.2016 r.

ZP/A/ATG/131/2016/15/2016
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

25.07.2016 r.

ZP/WBiA/KKŻiTB/215/2016/14/2016
Dostawa kalorymetru izotermicznego z wyposażeniem

05.07.2016 r.

ZP/SK/IV/2016/13/2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania IV Edycja 2016

24.06.2016 r.

ZP/A/ATG/156/2016/P/11/2016
Dostawa oleju opałowego na potrzeby kotłowni przy ul. Papieża Pawła VI w Szczecinie

24.05.2016 r.

ZP/SK/III/2016/10/2016
Dostawa sprzętu i oprogramowania - edycja III

18.05.2016 r.

ZP/A/ATG/36/2016/9/2016
Dostawa środków czystości dla ZUT w Szczecinie

22.04.2016 r.

ZP/WTiICh/IIChiPOŚ/104/2016/8/2016
Wyposażenie laboratorium dydaktycznego w IIChiPOŚ w pięć stanowisk laboratoryjnych

21.04.2016 r.

ZP/A/AZP/100/7/2016
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

15.04.2016 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/52/2016/P/5/2016
Dostawa urządzeń aparaturowych dla Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

08.04.2016 r.

ZP/SK/II/2016/4/2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja II 2016

05.04.2016 r.

ZP/A/ATG/79/3/2016
Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

24.03.2016 r.

ZP/SK/I/2016/2/2016
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja I 2016

02.02.2016 r.

ZP/WTiICH/678/2015/1/2016
Dostawa konsoli NMR z wyposażeniem

13.01.2016 r.

ZP/BG/Z/614/2015/P/24/2015
Dostawa specjalistycznych czasopism wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2016

14.12.2015 r.

ZP/BG/Z/613/2015/P/23/2015
Dostawa dzienników, tygodników oraz dwutygodników wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2016

02.12.2015 r.

ZP/A/ATG/123/II/22/2015
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

20.11.2015 r.

ZP/SK/VI/2015/20/2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja VI

16.11.2015 r.

ZP/SK/V-II/2015/19/2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania EDYCJA V-II

15.10.2015 r.

ZP/SK/V/2015/18/2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania V Edycja 2015

23.09.2015 r.

ZP/ZP/O/UCI/411/2015/17/2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej ZUT.

14.08.2015 r.

ZP/CBiIMO/384/415/2015/P/16/2015
Dostawa urządzeń aparatury laboratoryjnej

17.07.2015 r.

ZP/WBiA/KIS/404/15/2015
Wynajem instalacji technologicznej wraz z jej przystosowaniem umożliwiającym przeprowadzenie badań wielkolaboratoryjnych oczyszczania ścieków przemysłowych pralniczych pracującej w technologii MBR

16.07.2015 r.

ZP/WTiICh/349//14/2015
Dostawa chromatografu gazowego z detektorem masowym oraz detektorem płomieniowo-jonizacyjnym

22.06.2015 r.

ZP/SK/IV/2015/13/2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania edycja IV

22.06.2015 r.

ZP/WNOŻiR/KHIiBR/360/2015/12/2015
Zakup materiału biologicznego w postaci raków na potrzeby projektu Nr 00005-61724-OR1600002/13 -trzy zadania, sezon drugi

08.06.2015 r.

ZP/SK/III/2015/11/2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja III

14.05.2015 r.

ZP/SK/II/2015/6/2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania edycja II

30.03.2015 r.

ZP/A/ATG/123//7/2015
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

27.03.2015 r.

ZP/SK/I/2015/3/2015
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja I 2015

09.02.2015 r.

ZP/A/ATG/716/14 - II/2/2015
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla ZUT w Szczecinie

23.01.2015 r.

ZP/A/ATG/716/14/50/2014
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla ZUT w Szczecinie

01.12.2014 r.

ZP/BG/678-679/2014/P/49/2014
Dostawa tytułów wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2015

24.11.2014 r.

ZP/SK/VI/2014/48/2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania VI edycja 2014

19.11.2014 r.

ZP/WKŚiR/RSD/441/47/2014
Dostawa kombajnu zbożowego typu produkcyjnego.

18.11.2014 r.

ZP/WIMiM/KTC/680/2014/46/2014
Dostawa turbogeneratora hermetycznego na łożyskach ślizgowych zasilanych roboczym czynnikiem organicznym

17.11.2014 r.

ZP/O/ACI/592/2014/44/2014
Dostawa zasilaczy awaryjnych

17.10.2014 r.

ZP/A/ATG/519/42/2014
Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZUT w Szczecinie

24.09.2014 r.

ZP/SK/V/2014/40/2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania V edycja 2014

17.09.2014 r.

ZP/R/AOJ/387/II/38/2014
Dostawa siana, słomy i owsa paszowego na potrzeby Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego

08.09.2014 r.

ZP/O/ACI/426/2014/II/37/2014
Dostawa oprogramowania systemu centralnego i oprogramowania klienckiego wraz z licencją infrastruktury systemu centralnego ramach projektu Telemedycyna - element e-zdrowia WZP

05.09.2014 r.

ZP/O/ACI/426/2014/36/2014
Dostawa oprogramowania systemu centralnego i oprogramowania klienckiego wraz z licencją infrastruktury systemu centralnego ramach projektu „Telemedycyna – element e-zdrowia WZP”

08.08.2014 r.

ZP/SK/IV/2014/II/35/2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IV/2014/II

23.07.2014 r.

ZP/R/AOJ/387/34/2014
Dostawa siana, słomy i owsa paszowego na potrzeby Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie

16.07.2014 r.

ZP/WBiA/KIS/151/III/2014/33/2014
WYNAJEM INSTALACJI WIELKOLABORATORYJNEJ DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

11.07.2014 r.

ZP/AZP/339/14/31/2014
Dostawa gazów specjalnych, technicznych i dzierżawa butli.

04.07.2014 r.

ZP/SK/UCI/350-352/2014/P/32/2014
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SIECIOWEGO DLA UCZELNIANEGO CENTRUM INFORMATYKI

03.07.2014 r.

ZP/SK/IV/2014/29/2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania IV edycja 2014

20.06.2014 r.

ZP/WTiICh/IIChiPOŚ/309/28/2014
Przetarg nieograniczony na dostawę bioreaktora laboratoryjnego dla Zakładu Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska ZUT w Szczecinie

18.06.2014 r.

ZP/SK/III/2014/27/2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania edycja III 2014

23.05.2014 r.

ZP/WBiA/KIS/151/2014/II/25/2014
NA WYNAJEM DWÓCH INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ dla WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE - postępowanie powtórzone FOR RENTAL OF TWO TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS FOR CONDUCTING RESEARCH for THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF THE WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SZCZECIN

23.04.2014 r.

ZP/CDBN/226/14/24/2014
Dostawa specjalistycznej aparatury i wyposażenia laboratoryjnego dla ZUT w Szczecinie w ramach projektu pt.: „Wsparcie inteligentnych rozwiązań dla nanomedycyny”

19.04.2014 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/786/II/2013/P/23/2014
Dostawa urządzeń i innego sprzętu laboratoryjnego

15.04.2014 r.

ZP/A/ATG/211 /2014/22/2014
Dostawa środków czystości dla ZUT w Szczecinie

11.04.2014 r.

ZP/Meble/1/14/21/2014
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

09.04.2014 r.

ZP/SK/II/2014/20/2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania II edycja

07.04.2014 r.

ZP/WBiA/KIS/151/2014/19/2014
NA WYNAJEM DWÓCH INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ dla WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE FOR RENTAL OF TWO TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS FOR CONDUCTING RESEARCH for THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF THE WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SZCZECIN

03.04.2014 r.

ZP/WNOŻiR/KHIiBR/16-II/2014/18/2014
Zakup materiału biologicznego w postaci raków (trzy zadania), etap I, drugie postępowanie

01.04.2014 r.

ZP/WNOŻiR/KHIiBR/16/2014/17/2014
Zakup materiału biologicznego w postaci raków (Etap I)

21.03.2014 r.

ZP/S/OS/158/2014/16/2014
Dostawa sprzętu RTV i AGD dla potrzeb Domów Studenckich ZUT w Szczecinie

19.03.2014 r.

ZP/A/AZP/174/15/2014
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

18.03.2014 r.

ZP/CBiMO/87/2014/II/14/2014
Dostawa grawimetrycznych dozowników - 2 sztuki (postępowanie powtórzone)

18.03.2014 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/119/2014/12/2014
Dostawa automatycznego aparatu do pomiaru adsorpcji gazów na materiałach stałych z wyposażaniem

07.03.2014 r.

ZP/CBiMO/87/2014/11/2014
Dostawa grawimetrycznych dozowników - 2 sztuki

06.03.2014 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/786/2013/P/10/2014
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej (pożywki mikrobiologiczne, szkło, narzędzia i inny drobny sprzęt laboratoryjny)

25.02.2014 r.

ZP/SK/I/2014/6/2014
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania I Edycja 2014

07.02.2014 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/8/2014/P/7/2014
Dostawa zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem DAD

06.02.2014 r.

ZP/ZP/CDBN/9/14/5/2014
Dostawa dygestoriów i szaf bezpieczeństwa dla ZUT w Szczecinie

05.02.2014 r.

ZP/CDBN/9/14/4/2014
Dostawa dygestoriów i szaf bezpieczeństwa dla ZUT w Szczecinie

23.01.2014 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/624/2013/II/2/2014
Dostawa CHROMATOGRAFU HPLC - II postępowanie

10.01.2014 r.

ZP/WTiICH/IP/608/13/95/2013
Dostawa prasy hydraulicznej dla ZUT w Szczecinie

16.12.2013 r.

ZP/WNoŻiR/PSiPR/661/2013/94/2013
Dostawa paliwa żeglugowego dla jednostki pływającej SNB-AR-1 ZUT w Szczecinie

12.12.2013 r.

ZP/Meble/2/2013/92/2013
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

09.12.2013 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/624/2013/90/2013
Dostawa chromatografu HPLC

05.12.2013 r.

ZP/WTiICh/516/2013/89/2013
Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego z wyposażeniem dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie

04.12.2013 r.

ZP/SK/VI/2013/87/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - edycja VI/2013

19.11.2013 r.

ZP/BG/572-573/2013/P/86/2013
Dostawa tytułów krajowych w prenumeracie na rok 2014

18.11.2013 r.

ZP/WTCHiICH/ITCHIiIŚ/546/2013/P/85/2013
Dostawa potencjostatu/galwanostatu z wyposażeniem

18.11.2013 r.

ZP/BG/527/2013/83/2013
Dostawa czasopism zagranicznych

07.11.2013 r.

ZP/AEG/503/2013/P/82/2013
Dostawa oleju napędowego grzewczego (opałowego)

28.10.2013 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/425/81/2013
Dostawa mikroplotera do obwodów drukowanych oraz mikroplotera do wytwarzania i testowania systemów polimerowo-grafenowych

25.10.2013 r.

ZP/RCIiTT/307/2013/SK/P/III/79/2013
Dostawa sprzętu komputerowego przenośnego na potrzeby świadczenia usług proinnowacyjnych

20.10.2013 r.

ZP/MebleOS/1/2013/78/2013
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

07.10.2013 r.

ZP/QTiICh/ITChNiIŚ/393/76/2013
Dostawa spektrometru Ramana dla Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

27.09.2013 r.

ZP/WIMiM/ITM/284/75/2013
Dostawa skanera do bezdotykowego trójwymiarowego skanowania geometrii

26.09.2013 r.

ZP/RCIiTT/499/13/74/2013
Dostawa kserokopiarek wraz z instalacją dla ZUT w Szczecinie

26.09.2013 r.

ZP/ZP/WTiICh/ITChO/472/2013/73/2013
DOSTAWA ANALIZATORA TERMOGRAWIMETRYCZNEGO

25.09.2013 r.

ZP/WTiICh/ITChO/473/2013/72/2013
DOSTAWA ANALIZATORA DO OZNACZANIA OGÓLNEGO WĘGLA ORGANICZNEGO

25.09.2013 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/374/2013/71/2013
Dostawa pieca próżniowego

24.09.2013 r.

ZP/WTiICH/ITCHNiIŚ/427/2013/P/69/2013
Dostawa potecjostatu/galwanostatu

17.09.2013 r.

ZP/SK/V/2013/68/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania V edycja 2013

17.09.2013 r.

ZP/WNOZiR/KHIiBR/464/2013/66/2013
Zakup mikroskopu dwufazowego z wyposażeniem

14.09.2013 r.

ZP/A/ADS/404/2013/67/2013
Dostawa talonów (bonów towarowych)

13.09.2013 r.

ZP/WNOŻiR/ZA/388/2013/65/2013
Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz produktów z tworzyw sztucznych do badań genetycznych

28.08.2013 r.

ZP/RCIiTT/307/2013/SK/P/II/64/2013
Dostawa sprzętu komputerowego przenośnego na potrzeby świadczenia usług proinnowacyjnych

26.08.2013 r.

ZP/WNOZiR/KHIiBR/256/2013/63/2013
Zakup mikroskopu przenośnego z walizką wodoodporną i systemem do analizy plemników ryb

13.08.2013 r.

ZP/WNOŻiR/KHIiBR/257/2013/62/2013
Wykonanie instalacji w zamkniętym obiegu wody do inkubacji i podchowu larw

08.08.2013 r.

ZP/A/CDBN/383/2013/61/2013
Dostawa sprzętu komputerowego typu infokiosk

08.08.2013 r.

ZP/A/CD-BN/390/2013/60/2013
Wykonanie, dostarczenie i montaż rolet w CD-B Nanotechnologii ZUT w Szczecinie

07.08.2013 r.

ZP/A/ATG/323/13/59/2013
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla ZUT w Szczecinie

17.07.2013 r.

ZP/O/UCI/344/2013/58/2013
Dostawa sprzętu sieciowego do USK ZUT w Szczecinie

12.07.2013 r.

ZP/A/CDBN/303/2013/II/57/2013
DOSTAWA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO (WRAZ Z MONTAŻEM) DO AULI W BUDYNKU CENTRUM DYDAKTYCZNO – BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII ZUT W SZCZECINIE (drugie postępowanie)

09.07.2013 r.

ZP/RCIiTT/307/2013/SK/P/56/2013
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby świadczenia usług proinnowacyjnych

03.07.2013 r.

ZP/SK/IV/2013/54/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - Edycja IV/2013

01.07.2013 r.

ZP/A/CDBN/303/2013/53/2013
Dostawa sprzętu nagłośnieniowego (wraz z montażem) do auli w budynku Centrum Dydaktyczno – Badawczego Nanotechnologii ZUT w Szczecinie

19.06.2013 r.

ZP/ZP/A/ATG/1056/12 - II/52/2013
Dostawa środków czystości dla ZUT w Szczecinie

10.06.2013 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/989-II/2012/51/2013
Dostawa wytłaczarki dwuślimakowej walcowej wraz z wyposażeniem

10.06.2013 r.

ZP/WBiHZ/KFCiP/196/2013/50/2013
Dostawa sprzętu do elektroforezy dwukierunkowej (3 pozycje) dla KFCiP ZUT w Szczecinie

06.06.2013 r.

ZP/RCIiTT/265/13/49/2013
Dostawa mebli dla ZUT w Szczecinie W RAMACH PROJEKTU PT: Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych

31.05.2013 r.

ZP/R/AOJ/151/2013/47/2013
Przetarg nieograniczony na dostawę siana, słomy i owsa dla Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie

29.05.2013 r.

ZP/WIMiM/ITM/199/13/48/2013
Dostawa kamery termowizyjnej z wyposażeniem

28.05.2013 r.

ZP/SK/III/2013/46/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania III edycja 2013

22.05.2013 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/159/2013/45/2013
DOSTAWA ANALIZATORÓW TLENKÓW AZOTU I TLENKÓW WĘGLA (IV)

20.05.2013 r.

ZP/A/CDBN/194/2013/43/2013
Dostawa sprzętu sieciowego, komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania

14.05.2013 r.

ZP/WTiICh/ITChN/164/2013/42/2013
Dostawa maszyny wytrzymałościowej wraz z wyposażeniem

10.05.2013 r.

ZP/WIMiM/IIM/167/2013/41/2013
Dostawa przystawki mikroskopowej do spektrometru FTiR na potrzeby projektu UNITISS

10.05.2013 r.

ZP/CBiIMO/116/2013/P/II/40/2013
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej (szkło i inny drobny sprzęt laboratoryjny)

30.04.2013 r.

ZP/WNOZiR/KHIiBR/25/2013/37/2013
Dostawa agregatów prądotwórczych do połowu ryb na potrzeby projektu Nr 00010-61720-OR1600006/12

25.04.2013 r.

ZP/WTiICH/IP/33/36/2013
Dostawa spektrofotometru FTIR z wyposażeniem.

22.04.2013 r.

ZP/WNOŻiR/24-II/2013/33/2013
Dostawa ubrań i sprzętu ochronnego na potrzeby projektu Nr 00010-61720-OR1600006/12

19.04.2013 r.

ZP/RSD/42/Ciągnik/2013/P/II/32/2013
Dostawa ciągnika rolniczego (przetarg powtórzony)

26.03.2013 r.

ZP/CBiIMO/125/2013/P/31/2013
Dostawa urządzeń i innego sprzętu laboratoryjnego

26.03.2013 r.

ZP/SK/II/2013/29/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - edycja II/2013

26.03.2013 r.

ZP/CBiIMO/116/2013/P/28/2013
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej (odczynniki chemiczne, szkło i inny drobny sprzęt laboratoryjny)

22.03.2013 r.

ZP/CBiIMO/102/2013/P/25/2013
Dostawa sprzętu aparaturowego do badań i innych prac laboratoryjnych

08.03.2013 r.

ZP/WIMiM/1006/12/23/2013
Dostawa mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem oraz optycznego urządzenia pomiarowego z wyposażeniem

19.02.2013 r.

ZP/WTiICh.ITChNiIŚ/1068/2012/22/2013
Dostawa mikrokalorymetru dla ITchNiIŚ WTiICH ZUT w Szczecinie

19.02.2013 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/989/2012/21/2013
Dostawa wytłaczarki dwuślimakowej walcowej dla ITChN WTiICh ZUT w Szczecinie

19.02.2013 r.

ZP/WIMiM/1006/12/20/2013
Dostawa wzorców do sprawdzania dokładności wskazań, w ramach systemu pomiaru charakterystyk metrologicznych i struktury geometrycznej powierzchni.

19.02.2013 r.

ZP/RSD/42/MR/2013/P/19/2013
Dostawa maszyn rolniczych do prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych

19.02.2013 r.

ZP/SK/I/2013/18/2013
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania I edycja 2013

19.02.2013 r.

ZP/WNOŻiR/KHIiBR/24/2013/17/2013
Dostawa ubrań i sprzętu ochronnego (trzy zadania) na potrzeby Projektu Ryby 2007-2013, Nr 00010-61720-OR1600006/12

18.02.2013 r.

ZP/WTiICh/IP/51/2013/16/2013
Dostawa aparatu do pomiaru (oceny) kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej dla Instytutu Polimerów WTiICh ZUT w Szczecinie

18.02.2013 r.

ZP/RSD/42/Ciągnik/2013/P/15/2013
Dostawa ciągnika rolniczego

15.02.2013 r.

ZP/ZP/Meble/CDBN/13/14/2013
Dostawa mebli dla ZUT w Szczecinie W RAMACH PROJEKTU PT: BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII

14.02.2013 r.

ZP/A/ATG/933/2012/10/2013
Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZUT w Szczecinie

06.02.2013 r.

ZP/WBiHZ/KGiOHZ/13/2013/9/2013
Dostawa specjalistycznej aparatury do badań DNA wraz z wyposażeniem (dwa zadania)

04.02.2013 r.

ZP/WIMiM/ITM/884-II/2012/8/2013
Dostawa systemu do badania geometrycznej dokładności ruchu osi wirujących wraz z wyposażeniem (drugie postępowanie)

30.01.2013 r.

ZP/WNoŻiR/1011/2012/P/2013/7/2013
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej

29.01.2013 r.

ZP/WIMiM/ITM/884/2012/3/2013
Dostawa systemu do badania geometrycznej dokładności ruchu osi wirujących wraz z wyposażeniem

18.01.2013 r.

ZP/WNOZiR/KHIiBR/955/2012/2/2013
Zakup skanera do monitoringu ryb

11.01.2013 r.

ZP/A/AZP/1066/94/2012
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

17.12.2012 r.

ZP/A/ATG/1056/12/93/2012
Dostawa środków czystości dla ZUT w Szczecinie

14.12.2012 r.

ZP/BG/978/2012/92/2012
Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2013

13.12.2012 r.

ZP/WNoŻiR/1011/2012/P/91/2012
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej

12.12.2012 r.

ZP/WI/832/12/90/2012
Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji serwerowni Wydziału Informatyki

10.12.2012 r.

ZP/WKŚiR/KGHiBR/1004/2012/89/2012
Dostawa komory klimatycznej do wzrostu roślin (fitotronu)

07.12.2012 r.

ZP/WNoŻiR/PSiPR/1023/2012/88/2012
Dostawa paliwa żeglugowego dla jednostki pływającej SNB-AR-1 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

07.12.2012 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/61-III/2012/87/2012
Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego - III

04.12.2012 r.

ZP/SK/VII/2012/86/2012
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek ZUT (edycja VII/2012)

30.11.2012 r.

ZP/O/UCI/939/2012/85/2012
Dostawa sprzętu sieciowego

23.11.2012 r.

ZP/CDBN/720/12/84/2012
Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla ZUT w Szczecinie W RAMACH PROJEKTU PT: BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII

21.11.2012 r.

ZP/BG/962-963/2012/P/83/2012
Dostawa tytułów krajowych w prenumeracie na rok 2013

21.11.2012 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/61-II/2012/81/2012
DOSTAWA SKANINGOWEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO

09.11.2012 r.

ZP/SK/VI/2012/77/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - edycja VI

08.11.2012 r.

ZP/SK/V/2012/75/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania V edycja 2012

23.10.2012 r.

ZP/RSD/1431/2011/P/2012/Sprzęt/74/2012
Dostawa sprzętu technicznego do badań i uprawy, ważenia i oceny plonów, rozdrabniania, suszenia i mielenia prób oraz prowadzenia doświadczeń w polu

18.10.2012 r.

ZP/RSD/1431/2011/P/2012/ElemDeszczow/II/72/2012
Dostawa elementów wyposażenia deszczowni kropelkowej (postępowanie powtórzone)

11.10.2012 r.

ZP/WI/794/2012/71/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego

04.10.2012 r.

ZP/WTiICh/KCHNiA/765/2012/70/2012
Dostawa generatora-zasilacza wysokiego napięcia do dyfraktometru rentgenowskiego DRON 3

28.09.2012 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/645/2012/69/2012
Dostawa uniwersalnego systemu do badań własności wytrzymałościowych dla obciążeń do 10kN

25.09.2012 r.

ZP/R/AOJ/233/2012/IV/67/2012
Dostawa siana, słomy i owsa paszowego dla Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - IV

20.09.2012 r.

ZP/RSD/1431/2011/P/2012/ElemDeszcow/64/2012
Dostawa elementów do budowy deszczowni kropelkowej

07.09.2012 r.

ZP/S/OS/420/2012/63/2012
Dostawa sprzętu RTV i AGD dla potrzeb Domów Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

04.09.2012 r.

ZP/A/ADS/623/2012/60/2012
Dostawa talonów (bonów towarowych)

24.08.2012 r.

ZP/WNoŻiR/682/2012/P/59/2012
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej

23.08.2012 r.

ZP/RSD/1431/2011/P/2012/Siewnik/58/2012
Dostawa siewnika do siewu bezpośredniego

14.08.2012 r.

ZP/WTiICh/674/2012/57/2012
Laboratoryjna instalacja adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) z analizatorem gazów

13.08.2012 r.

ZP/WKŚiR/Ciągnik/2011/P/2012/II/56/2012
Dostawa ciągnika rolniczego (przetarg powtarzany)

09.08.2012 r.

ZP/WIMiM/IIM/660/2012/55/2012
Dostawa formy wtryskowej z zestawem wymiennych wkładek do wykonywania próbek do badań z termoplastycznych tworzyw polimerowych, współpracującej z posiadanymi wtryskarkami

06.08.2012 r.

ZP/R/AOJ/233/2012/III/53/2012
Dostawa siana, słomy i owsa paszowego dla Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - III

02.08.2012 r.

ZP/Meble I/50/2012
Dostawa mebli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

25.07.2012 r.

ZP/A/AZP/549/2012/47/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania IV edycja 2012

06.07.2012 r.

ZP/WIMiM/IIM/485/46/2012
Dostawa oprzyrządowania pomiarowego do kontroli wzrostu powłok dla IIM WIMiM ZUT w Szczecinie

05.07.2012 r.

ZP/RSD/1431/2011/P/2012/III/45/2012
Dostawa maszyn rolniczych do prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych

02.07.2012 r.

ZP/WIMiM/IIM/43/2012
Dostawa sprzętu laboratoryjnego: ZADANIE 1 – SPEKTROMETR FTIR ZADANIE 2 – SPEKTROMETR MASOWY

21.06.2012 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/269/12/39/2012
Dostawa dyfraktometru rentgenowskiego

11.06.2012 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/370/38/2012
Dostawa zmywarki do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego stanowiącego pierwsze wyposażenie CBiIMO ZUT w Szczecinie

07.06.2012 r.

ZP/WKŚiR/1431/Ciągnik/2011/P/2012/37/2012
Dostawa ciągnika rolniczego

06.06.2012 r.

ZP/RSD/1431/2011/P/2012/II/36/2012
Dostawa maszyn rolniczych i innego sprzętu technicznego do prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych

05.06.2012 r.

ZP/WNOZiR/ZA/361/2012/35/2012
Dostawa zestawu odczynników chemicznych i drobnego sprzętu - dwa zadania

05.06.2012 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/268/12/33/2012
DOSTAWA ELEKTRONOWEGO MIKROSKOPU SKANINGOWEGO Z PRZYSTAWKĄ EDX

31.05.2012 r.

ZP/WIMiM/ITM/215/2012/32/2012
Dostawa bezdotykowego systemu pomiaru przemieszczenia w przestrzeni trójwymiarowej

25.05.2012 r.

ZP/R/ACJ/233/2012/II/30/2012
Dostawa siana, słomy i owsa paszowego na potrzeby Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie - postępowanie powtórzone

24.05.2012 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/323/29/2012
Dostawa urządzeń i materiałów do wycinania prób do badań oraz części do urządzeń wykorzystywanych przy procesie akredytacji laboratoriów CBiIMO

23.05.2012 r.

ZP/R/AOJ/233/2012/26/2012
Dostawa siana, słomy i owsa paszowego na potrzeby Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

15.05.2012 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/281/24/2012
Dostawa doposażenia instalacji gazów technicznych dla CBiIMO ZUT w Szczecinie

08.05.2012 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/195/23/2012
Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach pierwszego wyposażenia CBiIMO ZUT w Szczecinie

28.04.2012 r.

ZP/CBiIMO/241/12/20/2012
Dostawa odczynników chemicznych i biochemicznych, oraz materiałów do badań

19.04.2012 r.

ZP/RSD/1431/MR/2011/P/2012/19/2012
Dostawa maszyn i innego rodzaju sprzętu technicznego do wykorzystania w celu prowadzenia rolniczych doświadczeń polowych

11.04.2012 r.

ZP/WKŚiR/1431/2011/P/2012/18/2012
Dostawa kombajnu poletkowego do zbioru plonów w rolniczych doświadczeniach polowych

11.04.2012 r.

ZP/WTiICH/ITChNiIŚ/65i62/2012/17/2012
Dostawa urządzeń mikroskopowych:Zad.1-Mikroskop sił atomowych i Zad.2-Skaningowy mikroskop elektronowy

04.04.2012 r.

ZP/WI/175/2012/16/2012
Zakup oprogramowania do Laboratorium Systemów Obliczeniowych Wielkiej Mocy na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie

31.03.2012 r.

ZP/SK/II/2012/15/2012
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby jednostek ZUT w Szczecinie, Edycja II /2012

22.03.2012 r.

ZP/DZP/162/12/14/2012
Dostawa gazów specjalnych, technicznych i dzierżawa butli

19.03.2012 r.

ZP/WNoŻiR/120/2012/P/12/2012
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej (II)

02.03.2012 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/31/2012/9/2012
DOSTAWA REGULATORÓW PRZEPŁAWU GAZÓW WRAZ Z ELEKTRONIKĄ STERUJĄCĄ

14.02.2012 r.

ZP/WIMiM/IIM/1158/II/2011/7/2012
Dostawa stanowiska badawczego do nakładania powłok metodą PLD

03.02.2012 r.

ZP/A/ATG/1466/2011/P/2012/6/2012
Dostawa oleju opałowego

02.02.2012 r.

ZP/WTiICh/ITChNiS/784/11 - II/5/2012
Dostawa chromatografu cieczowego HPLC

30.01.2012 r.

ZP/SK/I/2012/4/2012
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby jednostek ZUT w Szczecinie - ed. I/2012

28.01.2012 r.

ZP/BG/1457/2011/2/2012
Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2012

13.01.2012 r.

ZP/WNoŻiR/865/G/2011/P/2012/1/2012
Dostawa skrobi modyfikowanej (postępowanie powtórzone)

04.01.2012 r.

ZP/WIMiM/IIM/1158/128/2011
Dostawa stanowiska badawczego do nakładania powłok metodą PLD dla Instytutu Inżynierii Materiałowej ZUT w Szczecinie

15.12.2011 r.

ZP/BG/1367/2011/P/127/2011
Dostawa krajowych czasopism specjalistycznych w prenumeracie na rok 2012

15.12.2011 r.

ZP/WNoŻiR/865/F/2011/125/2011
Dostawa skrobi modyfikowanej (postępowanie powtórzone)

15.12.2011 r.

ZP/WNoŻiR/865/E/2011/P/124/2011
Dostawa skrobi modyfikowanej (przetarg powtórzony)

06.12.2011 r.

ZP/BG/1199/2011/P/122/2011
Dostawa dzienników, tygodników i dwutygodników krajowych w prenumeracie na rok 2012

01.12.2011 r.

ZP/WTMiT/1179/2011/120/2011
Wykonanie prototypowej instalacji oraz budowa stanowiska pomiarowego wraz z doborem urządzeń, integracją, próbami technicznymi w uzgodnieniu z autorem projektu

30.11.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/1244/117/2011
Dostawa chłodni z precyzyjną regulacją temperatury i wilgotności dla CBiIMO

24.11.2011 r.

ZP/SK/V/114/2011
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek ZUT w Szczecinie - V edycja 2011

08.11.2011 r.

ZP/WTiICh/ITChO/1051/113/2011
Dostawa polarymetru cyfrowego z wyposażeniem

07.11.2011 r.

ZP/WNoŻiR/865/D/2011/P/112/2011
Dostawa skrobi modyfikowanej

04.11.2011 r.

ZP/WNoŻiR/C/2011/P/110/2011
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej (Pakiet C)

31.10.2011 r.

ZP/WTiICh/ITchNiIŚ/976//111/2011
Zakup aparatury b-n wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem: urządzenie do badania sorpcji (zad. Nr 1), zestaw analizatorów elementarnych (zad. Nr 2)

26.10.2011 r.

ZP/WNoŻiR/865/B/2011/P/106/2011
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej (pakiet B)

19.10.2011 r.

ZP/ZP/A/ATG/2/11 - II/104/2011
Dostawa materiałów biurowych

17.10.2011 r.

ZP/WNoŻiR/865/2011/P/103/2011
Dostawa materiałów pracy laboratoryjnej

30.09.2011 r.

ZP/A/ATG/2/2011/100/2011
Dostawa materiałów biurowych

22.09.2011 r.

ZP/WNOŻiR/ZA/763/99/2011
Dostawa zestawu odczynników chemicznych i drobnego sprzętu (dwa zadania)

21.09.2011 r.

ZP/SK/IV//98/2011
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie - IV edycja 2011

20.09.2011 r.

ZP/BG/766/2011/95/2011
Dostawa doposażenia systemu bezpieczeństwa zbiorów i systemu prezentacji multimedialnych w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie (3 zadania)

15.09.2011 r.

ZP/WBiA/KG/1585/III/2010/94/2011
Dostawa prasy do badania ściskania próbek gruntu dla Katedry Geotechniki Wydziału Budownictwa i Architektury

15.09.2011 r.

ZP/ZP/WTiICh/ITChNiIS/784/11/93/2011
Dostawa chromatografu cieczowego

14.09.2011 r.

ZP/WTiICh/475-540-695/2011/87/2011
Zakup aparatury badawczo-naukowej dla WTiICh ZUT w Szczecinie (3 zadania)

08.08.2011 r.

ZP/WE/670/2011/88/2011
Zakup uniwersalnego zintegrowanego systemu do dynamicznych badań i diagnostyki maszyn i układów mikroelektromechanicznych

06.08.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/735/11/86/2011
Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z oprzyrządowaniem

04.08.2011 r.

ZP/O/UCI/731/2011/85/2011
Zakup przełącznika sieciowego, platformy serwerowej wraz z matrycą dyskową i 5 szt. licencji serwerowych

04.08.2011 r.

ZP/A/AEG/1123/2010/84/2011
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

29.07.2011 r.

ZP/A/AEG/1132/10/81/2011
Dostawa środków czystości wraz z podajnikami

25.07.2011 r.

ZP/Meble II/79/2011
Dostawa mebli biurowych dla ZUT w Szczecinie

20.07.2011 r.

ZP/A/AZP/336/II/76/2011
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

17.07.2011 r.

ZP/WBiA/KG/1585/II//75/2011
Dostawa prasy (ramy) do badania ściskania próbek gruntu

16.07.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/625/72/2011
Dostawa materiałów biurowych dla CBiIMO ZUT w Szczecinie

10.07.2011 r.

ZP/BG/586/11/71/2011
Dostawa wyposażenia meblowego Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie

08.07.2011 r.

ZP/WNoŻiR/178/IV/70/2011
Dostawa aparatury do zimnej plazmy

07.07.2011 r.

ZP/BG/532/11/69/2011
Sprzęt multimedialny dla Biblioteki Głównej

07.07.2011 r.

ZP/A/AZP/596/68/2011
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja III

28.06.2011 r.

ZP/WBiA/KG/1587/II/67/2011
Dostawa pieca muflowego oraz sprzętu laboratoryjnego

13.06.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/469/65/2011
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CBiIMO ZUT w Szczecinie

09.06.2011 r.

ZP/BG/430//64/2011
Wyposażenie w sprzęt komputerowy budynku Biblioteki Gównej ZUT przy ul. Ku Słońcu 140 w ramach projektu POIS 13.01.00-00-03/09

09.06.2011 r.

ZP/ACI/140/2011/40/2011
Zakup zestawu urządzeń do prowadzenia wideokonferencji

07.06.2011 r.

ZP/A/AZP/336/61/2011
Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

04.06.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/483/60/2011
Dostawa skrzynek z tworzywa sztucznego oraz koszy na wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

31.05.2011 r.

ZP/WNoŻiR/178/III/58/2011
Dostawa aparatury do zimnej plazmy dla WNoŻiR ZUT w Szczecinie

27.05.2011 r.

ZP/WNOŻiR/ZA/356//57/2011
Zakup aparatury naukowej i urządzeń laboratoryjnych (3 zadania) - ZP/WNOŻiR/ZA/356/2011

25.05.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/340/56/2011
Dostawa wyposażenia i licencji do rozbudowy centrali telefonicznej ZUT w Szczecinie

19.05.2011 r.

ZP/A/AZP/348//50/2011
Zakup sprzętu komputerowego z wyposażeniem, Edycja II z 2011 r.

14.05.2011 r.

ZP/WBiA/KG/1587/2010/53/2011
Dostawa pieca muflowego oraz sprzętu laboratoryjnego

06.05.2011 r.

ZP/WBiA/KG/1585/2010/49/2011
Dostawa prasy do badania ściskania próbek gruntu dla KG WBiA ZUT w Szczecinie

22.04.2011 r.

ZP/WIMiM/ITM/185/2011/48/2011
Zakup modułowego systemu szybkiego prototypowania układów przetwarzania sygnałów pomiarowych i sterujących w maualnym systemie programowania obrabiarki CNC

20.04.2011 r.

ZP/WNoŻiR/ZTR/74/2011/III/47/2011
Dostawa paliwa żeglugowego dla jednostki pływającej SNB-AR-1 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (III).

18.04.2011 r.

ZP/Meble/I/11/43/2011
Dostawa mebli biurowych dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

11.04.2011 r.

ZP/WNoŻiR/ZTR/74/2011/II/41/2011
Dostawa paliwa żeglugowego dla jednostki pływającej SNB-AR-1 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie-postępowanie powtórzone

31.03.2011 r.

ZP/WNoŻiR/178/II/39/2011
Dostawa aparatury do zimnej plazmy dla WNoŻiR

28.03.2011 r.

ZP/ZP/WBiA/KG/1582/II//2010/P/35/2011
Dostawa samochodu terenowego z napędem na cztery koła

25.03.2011 r.

ZP/WBiA/KG/1584//37/2011
Zakup zestawu aparatury do badania właściwości próbek gruntów wraz z wyposażeniem

24.03.2011 r.

ZP/WBiA/KG/1581/10/36/2011
Dostawa zestawwu CPTU z wyposażeniem

22.03.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/224/34/2011
Dostawa generatora azotu dla CBiIMO ZUT w Szczecinie

20.03.2011 r.

ZP/WNoŻiR/178/32/2011
Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla WNoŻiR ZUT w Szczecinie

17.03.2011 r.

ZP/A/AZP/205//30/2011
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - ponowienie części zamówienia SK/I/2011

14.03.2011 r.

ZP/WTiICh/ITChO/112//29/2011
Dostawa aparatu do dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej DMTA (DMA)

11.03.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/51/28/2011
Dostawa mebli biurowych na wyposażenie CBiIMO ZUT w Szczecinie

09.03.2011 r.

ZP/WI/154/11/27/2011
Doposażenie laboratorium inteligentnych systemów monitoringu

04.03.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/138/26/2011
Dostawa mikroskopu stereoskopowego oraz doposażenia pracowni bioimmobilizacji dla CBiIMO ZUT w Szczecinie

26.02.2011 r.

ZP/WNoŻiR/ZTR/74/2011/25/2011
Dostawa paliwa żeglugowego dla jednostki pływającej SNB-AR-1 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

25.02.2011 r.

ZP/WBiA/KG/1582/2010/P/22/2011
Dostawa samochodu terenowego z napędem na cztery koła

24.02.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/136/21/2011
Dostawa dynamicznego analizatora termomechanicznego dla CBiIMO ZUT w Szczecinie

23.02.2011 r.

ZP/WI/1366/2010/18/2011
Dostawa stanowisk do badania i szybkiego prototypowania cyfrowych algorytmów sterowania dla WI ZUT

18.02.2011 r.

ZP/SK/I//16/2011
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, edycja I z 2011

16.02.2011 r.

ZP/WI/71/2011/14/2011
Dostawa specjalistycznej aparatury do laboratorium informatycznego

10.02.2011 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/29/11/2011
Zakup analizatora gazów ze spektrometrem masowym wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

31.01.2011 r.

ZP/CBiIMO/36/11/9/2011
Dostawa bioreaktora wraz z wyposażeniem

27.01.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/13/7/2011
Dostawa mieszalnika gazów dla CBiIMO ZUT w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/WNoŻiR/CBiIO/13/2011

20.01.2011 r.

ZP/WTM/6/2010/8/2011
Zakup dwóch niezależnych zestawów aparatury do akustycznej anemometrii laserowej PIV i LDA wraz z wyposażeniem

19.01.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/12/5/2011
Dostawa sterylizatora parowego dla CBiIMO ZUT w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/WNoŻiR/CBiIMO/12/2011

18.01.2011 r.

ZP/WI/1367/2010/2/2011
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WI ZUT w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/WI/1367/2010

07.01.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/1618/1/2011
Dostawa aparatury badawczo-naukowej na wyposażenie hali technologicznej CBiIMO. Znak sprawy: ZP/WNoŻiR/CBiIMO/1618/2010

31.12.2010 r.

ZP/WTiICh/IP/1321/92/2010
Dostawa aparatury do analizy termicznej tworzyw sztucznych

20.11.2010 r.

ZP/WI/861/2010-II/88/2010
Dostawa i uruchomienie Laboratorium Inteligentnych Systemów Monitoringu

10.11.2010 r.

ZP/WIMiM/KTC/1189/2010/II/84/2010
Dostawa kotła o mocy ok. 120 kW (+/-5%) zasilanego owsem z olejowym nośnikiem ciepła - postępowanie powtórzone

28.10.2010 r.

ZP/S/OS/788/2010/83/2010
Dostawa sprzętu RTV i AGD dla potrzeb Domów Studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

27.10.2010 r.

ZP/SK_V/82/2010
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - V edycja 2010

25.10.2010 r.

ZP/WTiICh/ITChO//81/2010
Dostawa spektrometru UV-VIS z wyposażeniem

22.10.2010 r.

ZP/WIMiM/KTC/1189/2010/78/2010
Dostawa kotła o mocy ok.120 kW (+/-5%) zasilanego owsem z olejowym nośnikiem ciepła dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

18.10.2010 r.

ZP/WI/1001/2010/76/2010
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WI ZUT w Szczecinie

13.10.2010 r.

ZP/A/DZP/1184/71/2010
Dostawa komputerów i urządzeń peryferyjnych na potrzeby projektów

11.10.2010 r.

ZP/WTiICh/IP/1099/72/2010
Dostawa laserowego mikroskopu skaningowego o rozdzielczości do 1nm wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

08.10.2010 r.

ZP/SKIV/1162/67/2010
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - IV edycja 2010

27.09.2010 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/980/II/65/2010
Przetarg nieograniczony na dostawę ultradźwiękowego zestawu do homogenizacji dla CBiIMO ZUT w Szczecinie. Znak sprawy ZP/WNoŻiR/CBiIMO/980/II/2010

21.09.2010 r.

ZP/WTiICh/1002/64/2010
Dostawa analizatora węgla w próbach ciekłych i stałych wraz z wyposażeniem

17.09.2010 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/980/44/2010
Przetarg nieograniczony na dostawę ultradźwiękowego zestawu do homogenizacji dla Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie. Znak sprawy ZP/WNoŻiR/CBiIMO/980/2010

02.09.2010 r.

ZP/WNoŻiR/1026/2010/P/41/2010
Dostawa zestawu do suszenia rozpyłowego

25.08.2010 r.

ZP/WE/KTiF/973/40/2010
Dostawa oscyloskopu cyfrowego dla pracowni PSM

25.08.2010 r.

ZP/WBiA/961/39/2010
Dostawa zestawu urzadzeń do badań właściwości kruszyw, przygotowania próbek i badań włąściwości cementu recyklingowego, badania mieszanek oraz przygotowania próbek nowoczesnych kompozytów na spoiwie cementowym (dwa zadania)

20.08.2010 r.

ZP/WE/1005/38/2010
Dostawa urządzeń optoelektronicznych i elektronicznych (12 zadań) do Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki

20.08.2010 r.

ZP/WE/KTiF/355/34/2010
Dostawa oscyloskopu optycznego do stanowiska do badań i testowania sieci jednofalowych

09.08.2010 r.

ZP/WIMiM/862/30/2010
Dostawa mikroskopu cyfrowego wraz ze stolikiem montażowym oraz oprogramowaniem

16.07.2010 r.

ZP/WI/861/2010/28/2010
Kompleksowa dostawa i uruchomienie Laboratorium Inteligentnych Systemów Monitoringu

14.07.2010 r.

ZP/WIMiM/KMiPKM/640/27/2010
Dostawa serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej wraz z wyposażeniem

08.07.2010 r.

ZP/WE/KTiF/652/2010/20/2010
Dostawa zestawu elementów optomechanicznych

02.07.2010 r.

ZP/SK/819/2010/15/2010
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - III Edycja 2010

28.06.2010 r.

ZP/WNoŻiR/ZOiB/686/9/2010
Przetarg nieograniczony na na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem oraz kserokopiarki na potrzeby tworzonego CBiIMO ZUT w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/WNoŻiR/ZOiB/686/2010

13.06.2010 r.

ZP/SK/UNI/10/8/2010
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

10.06.2010 r.

ZP/WIMiM/5/III//3/2010
Dostawa precyzyjnych serwonapędów X-Y i Z mikroobrabiarki wraz z układem sterowania (w wersji elektrycznej, wieloosiowej) i oprogramowaniem Delivery of a precision X, Y, Z axes linear permanent magnet motors for micro milling (multi-axis version) with electrical motion controller and software -III postępowanie

04.06.2010 r.

ZP/WNoŻiR/537/2/2010
Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla WNoŻiR ZUT w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/WNoŻiR/537/2010

02.06.2010 r.


Archiwum przetargów na dostawy