Przetarg

Tytuł

Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20 – 21 w Szczecinie w celu przystosowania go do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych

Termin i miejsce składania ofert

2012-05-14 12:00
Kancelaria Główna ZUT, al. Piastów 17,
70- 310 Szczecin, pok. 119

Termin i miejsce otwarcia ofert

2012-05-14 12:30
Al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, pok. 430 - sala konferencyjna

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia

Robota budowlana

Plik ogłoszenia o wszczęciu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP nr 145880 - 2012 z dnia 08.05.2012 r.  kliknij tutaj

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 97033 z dnia 27.04.2012 r.  kliknij tutaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.04.2012 r.  kliknij tutaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 88555-2012 z dnia 18.04.2012 r.  kliknij tutaj

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 117832-2012 z dnia 13.04.2012    kliknij tutaj
ogłoszenie o zamówieniu nr BZP 75089-2012 z dnia 02.04.2012    kliknij tutaj

Plik SIWZ

specyfikacja istotnych warunków zamówienia   kliknij tutaj

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 SIWZ   kliknij tutaj
Załącznik nr 10 SIWZ   kliknij tutaj
Załącznik nr 11 SIWZ   kliknij tutaj
Załącznik nr 2 SIWZ   kliknij tutaj
Załącznik nr 3 SIWZ   kliknij tutaj
Załącznik nr 4 SIWZ   kliknij tutaj
Załącznik nr 5 SIWZ   kliknij tutaj
Załącznik nr 6 SIWZ   kliknij tutaj
Załącznik nr 7 SIWZ   kliknij tutaj
Załącznik nr 8 SIWZ   kliknij tutaj
Załącznik nr 9 SIWZ   kliknij tutaj

Zapytania

Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ z dnia 13.04.2012 r.   kliknij tutaj
Wyjasnienia i zmiany SIWZ z dnia 08.05.2012 r. (uwaga pismo zmienia termin składania i otwarcia ofert)   kliknij tutaj

Wynik postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   kliknij tutaj

Pliki z informacjami

Modyfikacja SIWZ z dnia 18.04.2012 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)   kliknij tutaj
Modyfikacja SIWZ z dnia 25.04.2012 r. (przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert)   kliknij tutaj
Wyjasnienia i zmiany SIWZ z dnia 27.04.2012 r.   kliknij tutaj
Załacznik nr 2 do wyjaśnień i zmian SIWZ z dnia 27.04.2012 r.   kliknij tutaj
Załącznik nr 1 do wyjasnień i zmian SIWZ z dnia 27.04.2012 r.   kliknij tutaj
Załącznik nr 3 wyjasnień i zmian SIWZ z dnia 27.04.2012 r.   kliknij tutaj
Załącznik nr 4 do wyjasnień i zmian SIWZ z dnia 27.04.2012 r.   kliknij tutaj
Załącznik nr 5 wyjasnień i zmian SIWZ z dnia 27.04.2012 r.   kliknij tutaj
Załącznik nr 6 wyjasnień i modyfikacji SIWZ z dnia 27.04.2012 r.   kliknij tutaj
Załącznik nr 7 do wyjaśnień i zmian SIWZ z dnia 27.04.2012 r.   kliknij tutaj
Załącznik nr 8 do wyjasnień i zmian SIWZ z dnia 27.04.2012 r.   kliknij tutaj
Załącznik nr 9 wyjasnień i zmian SIWZ z dnia 27.04.2012 r.   kliknij tutaj