Usługi

Ogłoszenia o przetargach na USŁUGI:

Znak sprawy

Nazwa przetargu

Data wszczęcia postępowania

ZP/BP/60/2019/8/2019
Usługa transportu osobowego na potrzeby ZUT w Szczecinie.

04.04.2019 r.

ZP/A/ATG-CT/522/2018/2/2019
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH

18.01.2019 r.

ZP/BG/Z/541/2018/P/37/2018
Zapewnienie dostępu do elektronicznej postaci dzienników i czasopism wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2019 r.

26.11.2018 r.

ZP/ATT/373-34/WE/18/21/2018
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji budowlanej dotyczącej „Przebudowy i modernizacji zespołu laboratoriów elektromobilności, efektywności energetycznej, diagnostyki i pomiarów elektrycznych” budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie.

18.09.2018 r.

ZP/A/ATG/223/2018/20/2018
Konserwacja i serwisowanie kotłowni, węzłów cieplnych, hydroforni, stacji uzdatniania wody i neutralizacji ścieków w obiektach ZUT w Szczecinie w okresie 36 miesięcy

14.08.2018 r.

ZP/ATT/373-24/WNOZiR/18/17/2018
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji budowlanej "Modernizacja WNOŻiR - zad. 3 i 4", ZUT w Szczecinie - Pawilony A-D przy ul. K. Królewicza 4

17.07.2018 r.

ZP/A/ATT/221/14/2018
Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach i budynkach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

15.06.2018 r.

ZP/A/ATG/64/2018/12/2018
Utylizacja zbędnych mieszanin, odczynników chemicznych i odpadów chemicznych z jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

11.05.2018 r.

ZP/ATT/373-10/WTiICh/18/9/2018
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej "Modernizacja laboratoriów WTiICh" ZUT w Szczecinie przy ul. Pułaskiego 10- postępowanie ponowione w zakresie zad. II-go

23.04.2018 r.

ZP/A/ATG/157/2018/P/8/2018
Odbiór odpadów komunalnych z obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

16.04.2018 r.

ZP/ATT/373-06/WTiICh/18/6/2018
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji "Modernizacja laboratoriów WTiICh ZUT w Szczecinie", trzy zadania, drugie postępowanie

09.04.2018 r.

ZP/ATT/373-02/WTiICh/18/5/2018
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji budowlanej "Modernizacja laboratoriów WTiICh ZUT w Szczecinie"- trzy zadania

16.03.2018 r.

ZP/A/ATG/268/2017/16/2017
Usługi prania na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

11.09.2017 r.

ZP/A/ATG/128/2017/10/2017
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania w czystości obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, terenu wokół budynków wraz z obsługą szatni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT)

22.05.2017 r.

ZP/A/ATG/70/2017/P/9/2017
Odbiór odpadów komunalnych z obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

18.05.2017 r.

ZP/A/ATG/76/2017/P/6/2017
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

14.03.2017 r.

ZP/ATT/373-02/WBiHZ/17/5/2017
Wykonanie prac projektowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Campus Nr 2 - zad. nr 5 WBiHZ przy ul. Janickiego 33 w Szczecinie"

09.03.2017 r.

ZP/A/ATT/155/2016/12/2016
Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach i budynkach ZUT w Szczecinie

08.06.2016 r.

ZP/A/ATG/91/2016/6/2016
Usługi konserwacji i serwisowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w okresie 36 miesięcy (trzy zadania)

14.04.2016 r.

ZP/AZP/471/205/21/2015
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWEJ W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO w SZCZECINIE

17.11.2015 r.

ZP/A/ATG/186/2015/10/2015
Usługi konserwacji i serwisowania kotłowni, węzłów cieplnych, hydroforni, stacji uzdatniania wody i stacji neutralizacji ścieków w obiektach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w okresie 36 miesięcy.

12.05.2015 r.

ZP/ADS/256/2015/P/9/2015
Świadczenie usług gastronomicznych na potrzeby OW Zamawiającego w Dziwnowie

24.04.2015 r.

ZP/A/ATG/734/2014/P/2015/8/2015
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

22.04.2015 r.

ZP/AKG/831/2014/P/2015/4/2015
Świadczenie usług pocztowych dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

13.02.2015 r.

ZP/A/ATG-CT/493/2014/45/2014
Usługa telefonii przewodowej

30.10.2014 r.

ZP/R/RCIiTT/443/2014/P/43/2014
Przygotowanie (opracowanie) strategii wdrożenia oraz wycena dla 10 technologii (lub innych wyników badań naukowych)

03.10.2014 r.

ZP/A/ATG/455/39/2014
Świadczenie usług pralniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

12.09.2014 r.

ZP/A/ATG/291/2014/30/2014
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH

02.07.2014 r.

ZP/A/ATG/99-II/2014/13/2014
Usługi konserwacji i serwisowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiekcie CD-B Nanotechnologii ZUT w Szczecinie w okresie 24 miesięcy

12.03.2014 r.

ZP/A/ATG/99/2014/9/2014
Usługi konserwacji i serwisowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiektach ZUT w Szczecinie (dwa zadania) w okresie 24 miesięcy

17.02.2014 r.

ZP/A/ATG/658/13/II/8/2014
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

12.02.2014 r.

ZP/R/RCIiTT/402/2013/3/2014
Opracowanie pięciu strategii na wdrożenie wyników stażu lub badań

16.01.2014 r.

ZP/A/ATG/705/2013/1/2014
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB, MIENIA, OBIEKTÓW I TERENÓW ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

08.01.2014 r.

ZP/A/ATG/652/2013/93/2013
Świadczenie usług sprzątania budynków i terenów wokół CD-BN i RCIiTT ZUT w Szczecinie

09.12.2013 r.

ZP/A/ATG/658/2013/91/2013
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

07.12.2013 r.

ZP/WBiHZ/621/88/2013
Świadczenie usług inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Campus nr 2 - zadanie nr 2" polegającego na przebudowie budynku powojskowego przy ul. K. Janickiego 29 w Szczecinie na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

27.11.2013 r.

ZP/S/SDS/584/2013/84/2013
Usługi druku dokumentów obowiązujących w szkolnictwie wyższym dla ZUTw Szczecinie

15.11.2013 r.

ZP/A/ATG/200/2013/80/2013
Usługi konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych w obiektach ZUT w Szczecinie w okresie 48 miesięcy

23.10.2013 r.

ZP/A/ATG/478,484/77/2013
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

07.10.2013 r.

ZP/R/BP-WEkon/455/2013/70/2013
Druk kalendarzy na rok 2014 dla ZUT w Szczecinie zgodnie z dostarczonym wzorem (projektem)

19.09.2013 r.

ZP/WIMiM/KMiPKM/1086/2012/55/2013
Naprawa dwóch maszyn wytrzymałościowych dla KMiPKM ZUT w Szczecinie

02.07.2013 r.

ZP/S/SDS/201/2013/44/2013
Usługi druku dokumentów obowiązujących w szkolnictwie wyższym dla ZUT w Szczecinie

16.05.2013 r.

ZP/AKG/535/2012/P/39/2013
Świadczenie usług pocztowych dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

26.04.2013 r.

ZP/WTiICH/IP/117/38/2013
Wykonanie eksperckich analiz, wycen i planów technologii - dwóch technologii w ramach projektu "Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu biomateriałów do zastosowań w przemyśle medycznym, opakowaniowym i powłokowym.

26.04.2013 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/70/2013/P/II/27/2013
Wykonanie ekspertyz technicznych (przetarg powtórzony)

20.03.2013 r.

ZP/R/RCIiTT/100/26/2013
Przetarg nieograniczony na stworzenie strategii komercjalizacji zawierającej wycenę trzech nowych technologii oraz przeprowadzenie 100 godzin coachingu z zakresu wyceny i strategii komercjalizacji technologii

09.03.2013 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/70/2013/P/24/2013
Wykonanie ekspertyz zewnętrznych

01.03.2013 r.

ZP/WIMiM/KMiPKM/1089/2012/13/2013
Remont maszyny wytrzymałościowej ZD10/90 dla KMiPKM WIM I ZUT w Szczecinie

13.02.2013 r.

ZP/K/KDK/1376/2011/P/II/2013/12/2013
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz serwis i rozwój takiego systemu (postępowanie powtarzane).

13.02.2013 r.

ZP/R/RCIiTT/AIP/7/2013/11/2013
Świadczenie usług szkoleniowych (dwa zadania) na potrzeby projektu: Perspektywa dobrej pracy

11.02.2013 r.

ZP/A/ATG/967/2012/6/2013
Wywóz nieczystości z obiektów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

23.01.2013 r.

ZP/WNoŻiR/CBIiMO/11/2013/5/2013
Wykonanie badań określających właściwości sensoryczne, fizykochemiczne, mikrobiologiczne oraz badania na oznaczenie zawartości metali ciężkich półproduktów zawierających kwasy omega 3 i bakterie probiotyczne

23.01.2013 r.

ZP/ATT/373-01/WIMiM/13/4/2013
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji Zespołu Laboratoriów w IIM i KTC WIMiM ZUT w Szczecinie

23.01.2013 r.

ZP/WE/1005/2012/1/2013
USŁUGA PRZEPROWADZENIA SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA ZAWODOWEGO „AUTOCAD 2D” ORAZ PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH POTWIERDZONYCH CERTYFIKATEM w ramach projektu pt. „UATRAKCYJNIENIE PROCESU KSZTAŁCENIA I ZAPEWNIENIE WYŻSZEJ JEGO JAKOŚCI NA KIERUNKACH: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I MECHATRONIKA ZUT W SZCZECINIE”

07.01.2013 r.

ZP/ATT/373-55/OS/12/82/2012
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ma remont terenów zielonych wraz z uzysk. pozwol. na roboty oraz remont dróg dojazdowych i chodników przy DZ Nr 1 ZUT w Szczecinie

16.11.2012 r.

ZP/WI/906/2012/P/80/2012
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH ZGODNIE Z PROGRAMEM FUNDAMENTALS OF THE JAVA PROGRAMMING LANGUAGE ORAZ PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW Z JĘZYKA PROGRAMOWANIA: CPA - C++ CERTIFIED ASSOCIATE PROGRAMMER W RAMACH PROJEKTU PT. „PODNOSZENIE SKUTECZNOŚCI STUDIOWANIA NA KIERUNKU INFORMATYKA”

07.11.2012 r.

ZP/R/ODLiO/845/2012/79/2012
Wykonanie w okresie 24 miesięcy operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości i ich części, stanowiących własność ZUT w Szczecinie

06.11.2012 r.

ZP/ATT/373-53/WKŚiR/12/78/2012
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dot. remontów w budynku WKŚiR ZUT w Szczecinie

06.11.2012 r.

ZP/R/BP-WBiA/542/2012/76/2012
Druk kalendarzy na 2013 r dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zgodnie z dostarczonym wzorem (projektem)

26.10.2012 r.

ZP/WTiICh/IP/801/2012/73/2012
Usługi związane z organizacja i wyżywieniem uczestników konferencji Materiały Polimerowe "Pomerania -Plast 2013"

15.10.2012 r.

ZP/ATT/373-47/WBiA,WTiICh/12/68/2012
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących remontów w obiektach ZUT w Szczecinie (3 zadania)

25.09.2012 r.

ZP/WNOŻiR/KHIiBR/743/2012/66/2012
Wykonanie czynności asystenta kierownika projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

19.09.2012 r.

ZP/ATT/373-38/WEK/65/2012
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn Przebudowa budynku koszarowego nr 12 położonego na terenie Campusu nr 2 dla potrzeb WEiGŻ - obecnie Wydz. Ekonomicznego.

13.09.2012 r.

ZP/WTiICh/ITChNiIŚ/681/2012/62/2012
Usługa hotelarska i gastronomiczna wraz z wynajmem sal dla uczestników konferencji Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie

01.09.2012 r.

ZP/WTiICh/IIChiPOŚ/436-II/2012/61/2012
Kompleksowa organizacja i obsługa XXI Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej (drugie postępowanie)

24.08.2012 r.

ZP/ATT/373-35/WIMiM/12/54/2012
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dwóch toalet (d i m) dla studentów niepełnosprawnych w bud. KTC ZUT przy ul. Sikorskiego 39

06.08.2012 r.

ZP/ATT/373-29/SWFiS/12/51/2012
Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na remont podjazdu i wejscia do budynku Hali Sportowej oraz remont lazienki na parterze obiektu przy ul Tenisowej 33 w Szczecinie

02.08.2012 r.

ZP/ATT/373-27/WIMiM/12/49/2012
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dwóch toalet dla studentów niepełnosprawnych w budynku KTC ZUT przy ul. Sikorskiego 39 w Szczecinie

24.07.2012 r.

ZP/ATT/373-23/WIMiM//48/2012
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zespołu laboratoriów w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Katedrze Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie

11.07.2012 r.

ZP/ATT/373-11/WBiHZ/44/2012
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. "Campus nr 2 - zadanie nr 2" przy ul. K. Janickiego 29 w Szczecinie

29.06.2012 r.

ZP/WNoŻiR/CBIiMO/226/2012/P/II/42/2012
Przygotowanie i dokonanie do USPTO zgłoszeń patentowych rozwiązań technologicznych z zakresu biotechnologii, ochrony środowiska oraz opakowalnictwa

20.06.2012 r.

ZP/ZP/WTiICh/IIChiPOŚ/436/41/2012
Kompleksowa organizacja i obsługa XXI Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej

12.06.2012 r.

ZP/S/SDS/273/2012/40/2012
Usługa druku dokumentów obowiązujących w szkolnictwie wyższym dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

12.06.2012 r.

ZP/K/KDK/1376/2011/P/2012/31/2012
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz serwis i rozwój takiego systemu

24.05.2012 r.

ZP/WNoŻiR/CBIiMO/226/2012/P/27/2012
Przygotowanie i dokonanie do USPTO zgłoszeń patentowych wynalazków z zakresu biotechnologii, ochrony środowiska oraz opakowalnictwa

17.05.2012 r.

ZP/A/ATC/219/2012/25/2012
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH

15.05.2012 r.

ZP/A/ATG/164/22/2012
Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji, napraw sprzętu gaśniczego, agregatów gaśniczych i aparatów powietrznych należących do ZUT w Szczecinie

27.04.2012 r.

ZP/A/AZP172-212/2012/21/2012
Kompleksowa organizacja i obsługa podróży uczestników konferencji (dwa zadania)

20.04.2012 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/88/2012/P/13/2012
Wykonanie badań dodatków do żywności

12.03.2012 r.

ZP/A/ATT/49/2012/10/2012
Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej obiektów i budynków należących do ZUT w Szczecinie w cyklach rocznym i pięcioletnim

17.02.2012 r.

ZP/RCIiTT/1459/2011/P/2012/8/2012
Pełnienie usług nadzoru autorskiego

13.02.2012 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/1210/2011/P/2012/3/2012
Opracowanie i dokonanie zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) oraz Urzędu Patentowego i Zgłoszeń Towarowych USA (USPTO)

20.01.2012 r.

ZP/R/ODLiO/1191/2011/130/2011
Publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących zbycia nieruchomości ZUT w Szczecinie, zamieszczanych w gazetach o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym (3 zadania)

29.12.2011 r.

ZP/RCIiTT/776/11/129/2011
Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: „Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych”

21.12.2011 r.

ZP/A/ATG/1186/2011/119/2011
Usługi ochrony osób, mienia, obiektów i terenów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

29.11.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/1210/2011/P/116/2011
Przygotowanie i dokonanie zgłoszeń patentowych rozwiązań (wynalazków) z zakresu biotechnologii oraz ochrony środowiska

22.11.2011 r.

ZP/A/ATT/334/II/2011/115/2011
Usługa sprawdzenia (przeglądu) stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych i połaczeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w obiektach ZUT w Szczecinie

18.11.2011 r.

ZP/ATT/234-31/ZUT/11/105/2011
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu polegajacego na wykonaniu izolacji zewnętrznej budynku Studium Kultury ZUT w Szczecinie przy ul. Wyspioańskiego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty (postępowanie powtórzone)

19.10.2011 r.

ZP/WIMiM/ITM/765/II/2011/P/102/2011
Wykonanie remontu i modernizacji frezarki FYJ40N (postępowanie powtórzone na skutek unieważnienia postępowania zarejestrowanego pod nr 96/2011 r.)

30.09.2011 r.

ZP/WKŚiR/ZA/762//101/2011
Usługa sekwencjonowania genomowego i standardowego na potrzeby Zakładu Akwakultury ZUT w Szczecinie

27.09.2011 r.

ZP/WIMiM/ITM/765/2001/P/96/2011
Wykonanie remontu i modernizacji frezarki FYJ40N

16.09.2011 r.

ZP/A/ATG/237/2011/83/2011
USŁUGA KONSERWACJI I SERWISOWANIA KOTŁOWNI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH W OBIEKTACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

30.07.2011 r.

ZP/A/ATG/604/2011/80/2011
Świadczenie usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

20.07.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/366/II/78/2011
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą

19.07.2011 r.

ZP/WNOŻiR/ZA/594/74/2011
Kompleksowa organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów badawczych

15.07.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/465/59/2011
Wykonanie usługi druku materiałów promocyjnych na potrzeby realizowanego projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych”

30.05.2011 r.

ZP/WNoŻiR/CBiIMO/366/54/2011
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu eksploatacji urządzeń i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą

08.05.2011 r.

ZP/N/330/2011/51/2011
Usługa audytu zewnętrznego wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, prowadzących działalność statutową

05.05.2011 r.

ZP/R/AIP/227//33/2011
Usługi drukowania materiałów promocyjnych na potrzeby projektów realizowanych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczosci ZUT w Szczecinie

18.03.2011 r.

ZP/R/AIP/1616/100/2010
świadczenie usług szkoleniowych oraz doradztwa podstawowego i specjalistycznego w ramach projektu pn.: „Załóż Firmę – szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe w zakresie otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej”.

29.12.2010 r.

ZP/R/ODLiO/1507/99/2010
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości ZUT w Szczecinie, przeznaczonych do zbycia

28.12.2010 r.

ZP/A/AEG/1494/98/2010
Ubezpieczenie majątku ZUT, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczenie Statku Rybackiego w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013

14.12.2010 r.

ZP/R/AIP/1334/95/2010
Świadczenie usług eksperckich i udział w pracach Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pt.: "Załóż Firmę - szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe w zakresie otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej".

27.11.2010 r.

ZP/R/AIP/1263/2010/77/2010
Świadczenie usług szkoleniowych oraz doradztwa podstawowego i specjalistycznego w ramach projektu pn.: "Załóż Firmę - szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe w zakresie otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej"

14.10.2010 r.

ZP/RCIiTT/1183/2010/P/68/2010
Wykonanie usług drukowania z usługami dodatkowymi

07.10.2010 r.

ZP/R/AIP/716/4/2010
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi eksperckiej i udział w pracach Komisji Oceny Wniosków Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ZUT w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/R/AIP/716/2010

04.06.2010 r.


Archiwum przetargów na usługi