Dostawy do 30 tysięcy euro

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowo-dostawczego 29.11.2017 11:58

UWAGA - WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia - 6 grudnia 2017 roku

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Al. Piastów 48 pok. 427

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Kierownik Sekcji Eksploatacji: mgr inż. Sławomir Małolepszy,

e-mail: slawomir.malolepszy@zut.edu.pl,  tel.  91 449 4933.

I.   SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot i funkcje systemu

Przedmiotem niniejszego postępowania jest pozyskanie oferty cenowej na zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Działu Administracyjno-Gospodarczego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w tym na potrzeby Grupy Konserwacyjnej.

Zamawiający określa przedmiot zamówienia jak poniżej:

 • samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub 2018),
 • przystosowany do przewozu 8-9 osób (wraz z kierowcą),
 • dopuszczalna masa całkowita max. 3,5 tony,
 • samochód 4-o drzwiowy
 • drzwi boczne przesuwne
 • drzwi tylne dwuskrzydłowe
 • samochód po bokach i od tyłu przeszklony
 • samochód wyposażony w opony zimowe
 • pojemność silnika 1900 cm3 – 2 500 cm3,
 • rodzaj paliwa ON lub Pb
 • spalanie w ruchu miejskim nie większe niż 8 l/ 100 km
 • spalanie w ruchu pozamiejskim nie większe niż  7 l/100 km
 • norma ekologiczna spalin EURO 6,
 • moc silnika 100 KM– 130 KM,
 • skrzynia biegów manualna (6 biegów + bieg wsteczny),
 • tylne koła pojedyncze,
 • wysokość około  2100 mm  (od 1900 mm do 2200 mm)
 • długość około  5000 mm  ( od 4600 mm do 5400 mm)
 • szerokość około  1950 mm  /bez lusterek (od 1900 mm do 2100 mm)
 • minimalna ładowność około 1000 kg (od 900 kg do 1200 kg)
 • układ ABS,
 • poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
 • centralny zamek z pilotem,
 • zabezpieczenie przed kradzieżą immobilizer + alarm obwodowy
 • elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich,
 • lusterka elektrycznie regulowane i ogrzewane,
 • regulacja kolumny kierowniczej w 2 płaszczyznach,
 • fotel kierowcy regulowany, z podłokietnikiem,
 • wycieraczka tylnej szyby,
 • przegroda oddzielająca cześć bagażową od osobowej, przestawna za I i II rząd siedzeń,
 • możliwość samodzielnego demontażu II i III rzędu siedzeń celem powiększenia przestrzeni bagażowej
 • klimatyzacja manualna,
 • odtwarzacz radio,
 • podłoga z wykładziną na całej powierzchni,
 • pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera,
 • kolor biały lub srebrny metaliczny.

II. Wymagania i informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji techniczno-eksploatacyjnych udziela Sławomir Małolepszy, slawomir.malolepszy@zut.edu.pl, tel. 91 449 49333, a udzielone odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

III. ISTOTNE WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin dostawy samochodu  maksymalnie do 3 miesięcy od daty podpisania  umowy.
 2. Sposób zapłaty: przelew na wskazany rachunek bankowy w terminie minimum dwóch tygodni od daty wystawienia faktury,
 3. Wydanie samochodu nastąpi na zasadach wskazanych w umowie.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna uwzględniać:

  1. Cenę oferowanego samochodu, rozumianą jako kwotę do zapłacenia,
  2. Okres gwarancji mechanicznej,
  3. Okres gwarancji na lakier,
  4. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz ich harmonogram (wraz z przewidywanymi do wykonania czynnościami),
  5. Wyszczególnienie wyposażania dodatkowego samochodu, podlegającego ocenie w ramach kryterium Nr 4
  6. Dokumentację techniczno-eksploatacyjną oferowanego samochodu wraz z jego zdjęciami lub folderami

 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta i złożona w zamkniętej kopercie w Kancelarii Głównej ZUT w Szczecinie, Szczecin Al. Piastów 17,  ze wskazaniem odbiorcy: Kierownik Sekcji Eksploatacji. Dopuszcza się przesłanie podpisanej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: slawomir.malolepszy@zut.edu.pl w terminie do dnia 06.12.2017 r. Koperta powinna być opisana jako: „OFERTA na dostawę samochodu osobowo-dostawczego dla Działu Administracyjno-Gospodarczego ZUT w Szczecinie”
 3. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferty niekompletne lub nie podpisane przez osoby umocowane do zaciągania zobowiązań pozostaną bez oceny.  

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • Kryterium Nr 1 - całkowity koszt zakupu pojazdu, jako kwota do zapłacenia–  waga 70%, oferta z najniższą ceną uzyska najwyższą liczbę punktów (70), pozostałe proporcjonalnie mniej,
 • Kryterium Nr 2 – okres gwarancji mechanicznej  - waga10 %, oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska maksymalna liczbę punktów (10), pozostałe proporcjonalnie mniej,
 • Kryterium Nr 3 – okres gwarancji na lakier – waga10 %, oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska maksymalna liczbę punktów (10), pozostałe proporcjonalnie mniej,
 • Kryterium Nr 4 - parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego samochodu wraz z dodatkowym wyposażeniem – waga 10%, oceniane na podstawie oferty oraz załączonych opisów. Ocenie będą podlegać parametry lepsze niż minimalne (graniczne), podane w Dz. I – opis przedmiotu zamówienia, w szczególności związane z kosztami eksploatacji samochodu w ruchu miejskim, oraz wyposażeniem ułatwiającym pracę kierowcy i podwyższającymi bezpieczeństwo parkowania i jazdy.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY lub unieważnienia  (zamknięcia) postępowania bez wyboru

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu postępowania Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania (oferentów) za pośrednictwem strony internetowej ZUT i informacją wysłaną na adres email oferenta, podany w ofercie.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania żadnej oferty ważnej, tj. zgodnej z treścią zapytania, lub z ceną  przekraczająca kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia, w szczególności w przypadku pozyskania ofert ważnych w kwocie przekraczającej 30.000 Euro, liczoną dla zamówień publicznych tj. 125.247,00 zł (netto).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 70.1- 70.5 Kodeksu Cywilnego

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.