Sprzedaże

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanego sprzętu rolniczego26.08.2015

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  w Szczecinie, al. Piastów 17, ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanego sprzętu rolniczego. . Sprzęt rolniczy można oglądać w RSD Lipnik ul. Lipowa 37, 73-110 Stargard Szczeciński w codziennie od pon. – pt. w godz. 9-13.  Opinia rzeczoznawcy do wglądu na miejscu. 

 

Warunki przetargu:

  1. Przetarg ustny, nieograniczony, odbędzie się w RSD Lipnik w dniu 15.09.2015r.  godz. 9:00
  2. Wadium nie jest wymagane.
  3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do przetargu jest:

    1. Przedstawienie Komisji przetargowej (do wglądu) dokument tożsamości (dla osób fizycznych) lub upoważnienia dla osób prawnych.

  4. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości nie niższej niż wartość rynkowa podana w tabeli nr 1. tj. wg wyceny rzeczoznawcy.
  5. Cena wywoławcza, wartość postąpienia, cena wylicytowana podawane są w kwocie brutto ( z Vat,  rozumianej jako kwota do zapłaty).
  6. Wpłata całej należności tytułem ceny nabycia ruchomości musi nastąpić w terminie określonym w umowie sprzedaży.
  7. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator zawiadamia pisemnie osobę ustaloną jako nabywca ruchomości najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
  8. Przetarg uznaje się za ważny, o ile przystąpi do niego co najmniej jedna osoba. Dla ważności postępowania konieczne jest co najmniej jedno postąpienie.

 

Szczegółowe zestawienie

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

(szt.)

Cena wywoławcza (zł)

Postąpienie

(zł)

1.

Przyczepa specjalizowana PW 91 (12ton)

1

9 500,00

1 000,00

2.

Przyczepa samozbierająca do słomy

1

2 000,00

200,00

3.

Tokarnia -obrabiarka

1

3 040,00

300,00

4.

Opryskiwacz taczkowy Pilmet Car 100S typ P183/4 – 100l

1

1 500,00

150,00

5.

Kocioł grzewczy Brun - 40

1

600,00

50,00

6.

Suszarnia komorowa SEM 3

1

1 080,00

100,00

7.

Czyszczalnia laboratoryjna z tryjerami

1

300,00

50,00

8.

Czyszczalnia laboratoryjna dyfuzyjna

1

350,00

50,00

 

Osoba do kontaktu dr inż. Waldemar Piramowicz

Tel. 91 578-35-71;

Tel. kom. 601 231 973

Fax: 91 578-35-71; 91 578-25-66

e-mail: rolnicza.stacja@zut.edu.pl